УКРАЇНА

                                            ЛОЗУВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА       

                      МАЛОВИСКІВСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                    ДВАДЦЯТЬ ДРУГА  СЕСІЯ  ЛОЗУВАТСЬКОЇ  

                                  СІЛЬСЬКОЇ    РАДИ  ШОСТОГО    СКЛИКАННЯ 

 

                                                     Р І Ш Е Н Н Я

Від  07 серпня 2013 року                                                                         №157

                                                       с.Лозуватка

                                       

Про затвердження переліку адміністративних

послуг, які надаються Лозуватською сільською

радою та її органами під час здійснення власних

та делегованих повноважень органів місцевого

самоврядування

 

          Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указом Президента України від 3 липня 2009 року № 508/2009 «Про заходи із забезпечення додержання прав фізичних та юридичних осіб щодо одержання адміністративних (державних) послуг»,  п.7 Тимчасового порядку надання адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 року №737, 

                                               сільська рада

                                           В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити перелік адміністративних послуг, які надаються Лозуватською сільською радою та її виконавчими комітетом під час здійснення власних (самоврядних) та делегованих повноважень органів місцевого самоврядування (додається).

 

2. Секретарю сільської ради Собовенко Т.В. здійснити заходи щодо оприлюднення переліку адміністративних послуг, які надаються сільською радою та її виконавчим комітетом.

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову Головача О.І.

 ПЕРЕЛІК АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ЛОЗУВАТСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Посвідчення заповіту

Посвідчення довіреностей

Посвідчення  справжності  підпису  на документі

Посвідчення  справжності копій документів

Видача  дублікатів нотаріально посвідчених документів

Державна реєстрація  народження дитини

Державна реєстрація  смерті

Державна реєстрація  шлюбу

Реєстрація місця проживання

Видача нового паспорту громадянина України в зв’язку із зміною прізвища

Видача нового паспорту громадянина України в замін втраченого

Видача нового паспорту громадянина України в замін зіпсованого

Дозвіл на розроблення проекту відведення земельної ділянки безоплатно у власність

Затвердження проекту відведення та передача земельної ділянки безоплатно у власність

Дозвіл на розроблення проекту відведення земельної ділянки в оренду

Затвердження проекту відведення та передача земельної ділянки в оренду

Продовження терміну оренди земельної ділянки

Дозвіл на розроблення проекту землеустрою по зміні цільового призначення  земельної ділянки

Затвердження проекту та зміна цільового призначення  земельної ділянки

Дозвіл на розроблення проекту відведення земельної ділянки  у власність шляхом викупу

Затвердження проекту відведення та продаж земельних ділянок

Дозвіл на виготовлення технічної документації щодо складання державних актів на  право власності на земельні  ділянки 

Затвердження технічної документації щодо складання державних актів на  право власності на земельні  ділянки 

Дозвіл на виготовлення проекту відведення по передачі  земельних ділянок в постійне користування

Затвердження проекту та передача  земельних ділянок в постійне користування

Дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок.

Затвердження матеріалів експертної грошової оцінки земельних ділянок.

Видача довідки про адресу нерухомого майна

Видача довідки про адресу місця реєстрації особи

Видача довідки про склад сім’ї

Видача довідки про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без отримання податку (форма 3ДФ )

Видача  довідки на  отримання матеріальної допомоги у  зв’язку  з народженням дитини

Видача довідки на отримання матеріальної допомоги у зв’язку зі  смертю

Видача інших довідок

Видача витягів  з господарської книги

Прийом, реєстрація пропозицій, заяв, скарг громадян, контроль їх виконання

Присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого  майна.

Оформлення права  власності  на нерухоме  майно.

Надання містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок

Дозвіл на зрізання земельних насаджень

Дозвіл на проведення зборів, мітингів, маніфестацій  і демонстрацій, спортивних видовищ та  інших масових заходів

Затвердження за погодження з  власниками графіків роботи об’єктів торгівлі та побутових послуг

Надання роз’яснень та консультацій

Утримання  дітей в дошкільній  установі

Культурні послуги

Надання в  оренду комунального майна

Надання в оренду земельних ділянок фізичним особам

Надання в оренду земельних ділянок юридичним особам

Продаж земельних ділянок у  власність юридичним та  фізичним особам

Вирішення земельного спору

Матеріальна допомога малозабезпеченим громадянам, ветеранам війни та праці

Допомога на  поховання померлих громадян, які не працювали та не  отримували пенсію

Надання дозволу на здійснення одноразової, виносноїдрібнороздрібної,інших видів торгівлі (в т.ч погодження схеми розташування і паспорта літнього торгового майданчика)

Погодження режиму роботи об'єктів сошатьно-культурного. побутового, торговельїюго та іншого призначення

Надання дозволу шодо укладання договору оренди комунальної власності, погодження на подовження дії такого договору

Надання лозволу на здійснення капітального ремонту , реконструкції, перепланування приміщень, у тому числі горищ під житлові приміщення, добудова житлових І допоміжних приміщень, а також на виключення жилих бу динків та жилих приміщень з житлового фонду

Надання акта обстеження га ордеру на видалення власних насаджень

Надання дозволу на перепоховання

Взяття на облік для забезпечення інвалідними колясками, іншими засобами реабілітації та їх видачі

Видача дублікатів документів, копій та витягів рішень (актів) місцевих органів влади у т.ч. з рссстрів

Узгодження дислокації розміщення торговельного майданчику для установки засобу пересувної дрібно-роздрібної мережі

Дозвіл на капітальний ремонт та реконструкцію орендованих приміщень

Клопотання на проведення публічних богослужінь, релігійних обрядів та процесій

Про збереження права користування житлом за дітьми-сиротами та дітьми позбавленими батьківського піклування

Прийняття рішення виконкому сільськоїради про встановлення опіки над майном дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування

Про надання згоди на тимчасове заселення житла, що зберігається за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, на умовах оренди.

Про надання дозволу на відчуження житла, де право власності чи право користування мають діти

Про надання дозволу на зняття з реєстрації місця

проживання дітей та реєстрацію місця проживання

Надання згоди на будівництво (реконструкцію) на території домоволодіння особистої власності

Надання дозволу на проведення земляних робіт