№ пп Назва рішення Номер рішення Дата прийняття
1

Про надання права на отримання

короткотермінових позик від

 фінансово - контролюючих установ.

170 27.12.2013