Л О З У В А Т С Ь К А      С І Л Ь С Ь К А     Р А Д А

МАЛОВИСКІВСЬКОГО   РАЙОНУ   КІРОВОГРАДСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

 

                      В И К О Н А В Ч И Й      К О М І Т Е Т

                                П Р О Т О К О Л      №07

 

                             засідання  виконавчого  комітету

с.Лозуватка                                                         від 24 липня 2014 року

                                                                          Розпочато засідання о 14 год.

                                                                                      Закінчено засідання  о 16 год.                                         

                                         у засіданні взяли участь:

О.І.Головач                               - сільський голова

Т.В.Собовенко                          - секретар сільської ради

                                    члени виконкому:

Н.Ф.Драгун                                - продавець магазину                            Л.М.Гноєва                                - сторож дитячого садка «Калинка»

Л.Г.Хижняк                               - завідуюча Диминським ФАПом

М.І.Межова                               - завуч Лозуватської ЗОШ

С.М.Колесник                            - директор ЦССДМ

                                      запрошені

С.В.Тарасюк                              - землевпорядник сільської ради

В.В.Скічко                                 - завідуюча ДНЗ «Калинка»

М.А.Небога                                - директор Лозуватського СБК

С.В.Сільман                               - завідуюча Диминським сільським клубом

 

     1.  С Л У Х А Л И:   Про медичне обслуговування населення на

                                       території сільської ради.    

                                                                                               

       Доповідала :           Л.Г.Хижняк             

       Виступили:             Н.Ф.Драгун , С.М.Колесник

       Вирішили :             Прийняти рішення №29(додається).

 

2.  С Л У Х А Л И:   Про вчинення нотаріальних дій та реєстрацію актів

                                   цивільного стану. 

                                                                                        

Доповідала :              Т.В.Собовенко

Виступили :               О.І.Головач, Л.М.Гноєва

Вирішили :               Прийняти рішення №30 (додається).            

 

3.      С Л У Х А Л И:  Про ведення земельно – кадастрової кадастрової

                                   документації.                                                                                                                                                                                

 

Доповідала :            С.В.Тарасюк

Виступили :             О.І.Головач, С.М.Колесник  

Вирішили :              Прийняти рішення №31 (додається)

 

 

4.     С Л У Х А Л И:  Про графік роботи Лозуватського сільського будинку

                                  культури  та Диминського сільського клубу.

                                                                                                                                                              

Доповідала :            М.А.Небога

Виступили :             О.І.Головач, С.М.Колесник  

Вирішили :              Прийняти рішення №32 (додається)

 

5.     С Л У Х А Л И:  Про затвердження плану заходів цивільного захисту

                                  території Лозуватської сільської ради на 2014 -2015

                                   роки.                                                                                                                                                                                

 

Доповідала :            С.В.Тарасюк

Виступили :             О.І.Головач, Л.Г.Хижняк.  

Вирішили :              Прийняти рішення №33 (додається)

 

 

6.      С Л У Х А Л И:  Про підготовку навчальних закладів сільської ради

                                   до нового 2014-2015 навчального року.                                                                                                                                                                               

 

Доповідала :            В.В.Скічко

Виступили :             О.І.Головач, М.І.Межова  

Вирішили :              Прийняти рішення №34 (додається)

№ пп Назва рішення Номер рішення Дата
1

Про медичне обслуговування

населення на території

сільської ради.

29 24.07.2014
2

Про вчинення нотаріальних дій

та реєстрацію актів цивільного стану. 

30 24.07.2014
3

Про ведення земельно – кадастрової

документації.

31 24.07.2014
4

Про графік роботи Лозуватського

СБК та Диминського сільського клубу.

32 24.07.2014
5

Про затвердження плану заходів

цивільного захисту території

Лозуватської сільської ради на

2014 – 2015 роки.

33 24.07.2014
6

Про підготовку навчальних закладів

сільської ради до нового 2014-2015

навчального року.

34 24.07.2014