Виконком грудень 2018

№ п.п. назва рішення № рішення
1

Про внесення змін до складу тендерного 

комітету Лозуватської сільської ради.

.

 

54
2

Про внесення змін до  рішення виконавчого

комітету сільської ради №10 від 12.03.2014 р.

«Про проведення мобілізації людських

і транспортних ресурсів на території

Лозуватської сільської ради»

55
3

Про зняття Волошина Романа

Володимировича з квартирного обліку

Лозуватської сільської ради.

 

56
4

Про постановку  на соціальний 

квартирний облік Касьяна Віталія

Олеговича та Коман Юлії Іванівни-

громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов.

57
5

Про стан військово – облікової

роботи на території сільської

ради за 2018 рік.

.

58
6 ДОДАТОК 1 58,1
7

Про покладання обов’язків по державній

реєстраціїактів цивільного стану на

території сільської ради,призначення

відповідального за облік, зберігання,

витрачання бланків свідоцтв
59
8

Про покладання обов’язків

по вчиненнюнотаріальних дій

 

60
9 ДОДАТОК 1 60,1
10

Про забезпечення вимог законодавства

щодо розгляду звернень громадян.

 

61
11

Про запобігання нещасних випадків

на  водоймах у зимовий період.

 

62
12 ПРОТОКОЛ